HE

FR

05.2023

ייפוי כוח מתמשך

בס”ד

ייפוי כוח מתמשך

מאת עו”ד שגית קינן מוסמכת מטעם משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך  

אנו גאים להיות מבין הראשונים לקחת חלק ברפורמה המשפטית הנרחבת המבקשת לתת לאדם שליטה מרבית בגורלו דרך מתן כלים משפטיים להבעת רצונו בכל הנוגע לעתידו וליקר לו.

במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18). השינוי המרכזי שהביא התיקון הוא – האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם מה ייעשה ברכושו וכיצד ענייניו האישיים יטופלו כולל הנחיות לטיפול רפואי בגופו – במידה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו.

הרעיון המרכזי בשינוי הוא, לשמור על כבודו של אדם ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע את עצמו.

10 סיבות לפעול ולחתום מיד על ייפוי כוח מתמשך:

 1. שמירת על האוטונומיה והעצמאות: חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם לקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו בעתיד, לפי רצונו. הדבר מאפשר לאדם לשמור על האוטונומיה והעצמאות שלו, גם אם הוא מאבד את היכולת לקבל החלטות בעצמו.
 2. הבטחת טיפול ראוי: חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להבטיח שענייניו יטופלו בצורה ראויה, בהתאם לערכיו ולרצונותיו. הדבר חשוב במיוחד במקרים שבהם האדם מאבד את היכולת לקבל החלטות בעצמו, והוא אינו מסוגל ליידע מישהו אחר על רצונותיו.
 3. מניעת הליכים משפטיים: ייפוי כוח מתמשך יכול למנוע הליכים משפטיים מיותרים, במקרים שבהם אדם מאבד את היכולת לקבל החלטות בעצמו. הדבר יכול לחסוך כסף, זמן וטרחה לאדם ולבני משפחתו.
 4. שמירת על נכסים: ייפוי כוח מתמשך יכול לסייע בשמירה על נכסי האדם, גם אם הוא אינו מסוגל לנהל אותם בעצמו.
 5. קבלת החלטות רפואיות: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש את רצונותיו בנושאים רפואיים, כגון טיפולים רפואיים, בדיקות רפואיות והתערבויות רפואיות. הדבר יכול למנוע מחלוקות בין בני המשפחה לגבי הטיפול הרפואי הרצוי לאדם.
 6. טיפול אישי: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי יטפל בו באופן אישי, כגון בחירת מקום מגורים, מוסד טיפולי או מסגרת סיעודית. הדבר חשוב לאדם לשמור על איכות חייו.
 7. ניהול עניינים פיננסיים: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו הפיננסיים, כגון ניהול חשבונות בנק, השקעות, ביטוחים ועוד. הדבר חשוב כדי להבטיח שהעניינים הפיננסיים של האדם יטופלו בצורה ראויה.
 8. טיפול בנכסים בעלי ערך סנטימנטלי: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי יטפל בנכסים בעלי ערך סנטימנטלי, כגון ירושות, מזכרות משפחתיות ועוד. הדבר חשוב כדי להבטיח שהנכסים הללו יעברו לידי מי שהאדם רוצה.
 9. שמירת על קשר עם בני משפחה וחברים: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי ייצור קשר עם בני משפחה וחברים, ויעדכן אותם על מצבו. הדבר חשוב כדי לשמור על הקשרים החברתיים של האדם.
 10. שמירת על פרטיות: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי יהיו המנהלים של המידע האישי שלו, כגון מידע רפואי, פיננסי ועוד. הדבר חשוב כדי להגן על הפרטיות של האדם.

כיום אין כל סיבה שאדם יוותר על הזכות לקבוע את גורלו ולשלוט על עתידו.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך.

נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצורכיכם ולדרישותיכם.

קינן שגית <br><p class="title2">עו"ד </p>

קינן שגית

עו"ד