HE

FR

10.2023

מהי צוואה?

בס”ד

מהי צוואה?

מאת עו”ד שגית קינן

צוואה היא מסמך משפטי המפרט את הוראות המנוח לחלוקת רכושו.

אם הצוואה כתובה באופן מחייב ועל פי הוראות החוק, הנכסים יחולקו לפי האמור בצוואה ולא לפי ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה.

על מנת שצוואה תהיה תקפה עליה לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק הירושה. תנאי נוסף ובסיסי לתקפותה של צוואה שהיא תעשה כשהמצווה מבין את מהות הצוואה ומסוגל לקבל החלטות ושלא תחת לחץ,  אדם רשאי לבטל או לשנות את צוואתו בכל עת.

10 סיבות מדוע לערוך צוואה

 1. שמירת על רצון המצווה: צוואה היא הדרך היחידה להבטיח שרצונות המצווה יתקיימו לאחר מותו. אם אין צוואה, נכסי המצווה יתחלקו על פי חוק הירושה, אשר עשוי לא לשקף את רצונותיו.
 2. מניעת מחלוקות בין יורשים: צוואה יכולה למנוע מחלוקות בין יורשים לגבי חלוקת הירושה. מחלוקות בין יורשים יכולות להיות יקרות, ארוכות ומעוותות.
 3. חסכון בהוצאות: צוואה יכולה לחסוך בהוצאות משפטיות רבות, כגון עלויות של הליכי ירושה.
 4. הבטחת טיפול ראוי: צוואה יכולה להבטיח שענייני המצווה יטופלו בצורה ראויה לאחר מותו. צוואה יכולה לכלול הנחיות לטיפול רפואי, ניהול עניינים אישיים או טיפול בנכסים.
 5. הבטחת פרטיות: צוואה יכולה להגן על פרטיותו של המצווה לאחר מותו. צוואה יכולה לכלול הנחיות לגבי אופן ניהול העניינים האישיים של המצווה לאחר מותו.
 6. הבטחת טיפול בילד או אדם אחר שזקוק לטיפול: צוואה יכולה לכלול הנחיות לגבי טיפול בילד או אדם אחר שזקוק לטיפול.
 7. הגדרת מיופה כוח: צוואה יכולה לכלול הנחיות לגבי מיופה כוח, שהוא אדם שיהיה אחראי על ענייני המצווה אם הוא יהיה מאושפז או לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.
 8. הקדשת נכסים לצדקה או מטרות אחרות: צוואה יכולה לכלול הנחיות להקדשת נכסים לצדקה או מטרות אחרות.
 9. הגדרת נכסים שהיו שייכים למצווה לפני או אחרי הנישואין: צוואה יכולה לכלול הנחיות לגבי נכסים שהיו שייכים למצווה לפני או אחרי הנישואין.
 10. הזדמנות להיפרד פעם נוספת מקרוביך, לומר להם כמה הם יקרים לך ולהורות להם דברים שלא קשורים לממון.

משרדו של עורך דין ונוטריון אלי חדד מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשותכם.

ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 08-8679910 ובמייל avocats@elihaddad.com

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

קינן שגית <br><p class="title2">עו"ד </p>

קינן שגית

עו"ד