HE

02.2024

שוק השכירות בישראל בשנת 2024: בין אתגרים להזדמנויות

בס”ד

שוק השכירות בישראל בשנת 2024: בין אתגרים להזדמנויות

שוק השכירות בישראל נמצא בשנת 2024 בצומת דרכים מרתקת. מצד אחד, אנו עדים למגמות חיוביות כמו התמתנות בעליית מחירי הדירות, תוכניות ממשלתיות חדשות לעידוד שוק השכירות ארוכת הטווח, וגידול בהיצע הדירות להשכרה. מצד שני, עדיין קיימים אתגרים משמעותיים, ביניהם מחסור בדירות זמינות, עלייה בביקוש, ופערים גיאוגרפיים משמעותיים.

האתגרים:

 • מחסור בדירות זמינות: הביקוש הגבוה לדירות להשכרה, ביחד עם היצע מוגבל, גורם לעלייה במחירי השכירות, במיוחד באזורים מבוקשים.
 • עלייה בביקוש: גידול באוכלוסייה, ריבוי משקי בית, עלייה במחירי הדירות, גורמים לעלייה בביקוש לדירות להשכרה.
 • פערים גיאוגרפיים: מחירי השכירות גבוהים משמעותית במרכז הארץ, לעומת הפריפריה.

ההזדמנויות:

 • תוכניות ממשלתיות: תוכניות ממשלתיות חדשות, כמו “דירה להשכיר”, צפויות להגדיל את היצע הדירות להשכרה ארוכת טווח ולהוזיל את מחירי השכירות.
 • התמתנות בעליית מחירי הדירות: ירידה בקצב עליית מחירי הדירות עשויה להקל על הביקוש לדירות להשכרה.
 • עליית הריבית: בנק ישראל העלה את הריבית מספר פעמים בשנה האחרונה, במטרה לרסן את האינפלציה. עליית הריבית גורמת להתייקרות המשכנתאות, מה שמקשה על אנשים לרכוש דירה ומוביל לעלייה בביקוש לדירות להשכרה.

המלצות למשקיעים:

 • התמקדות בפריפריה: רכישת דירות להשקעה בפריפריה עשויה להניב תשואה גבוהה יותר, לאור מחירי השכירות הנמוכים יחסית.
 • השקעה בדירות להשכרה ארוכת טווח: תוכניות ממשלתיות חדשות מעודדות השקעה בדירות להשכרה ארוכת טווח, ומציעות הטבות מס משמעותיות.
 • פיזור ההשקעה: מומלץ לפזר את ההשקעה בין מספר דירות, על מנת להפחית את הסיכון.

לסיכום: שוק השכירות בישראל בשנת 2024 טומן בחובו הן אתגרים והן הזדמנויות. משקיעים נבונים, שידעו לזהות את המגמות ולבחור נכסים מתאימים, יוכלו ליהנות מתשואה גבוהה ויציבה לאורך זמן.

חשוב לציין:

 • ניתוח זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי, ומומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
 • נתונים ומגמות עשויים להשתנות בהתאם להתפתחויות בשוק הנדל”ן.
אביבית זהבי<br><p class="title2"> עו"ד</p></span>

אביבית זהבי

עו"ד