תקנון ותנאי שימוש לאתר "אלי חדד משרד עורכי דין ונוטריון"

אלי חדד משרד עורכי דין ונוטריון (“המשרד”) מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.elihaddad.comהאתר״).

המשרד מתמחה בהענקת שירותים משפטיים בתחום הנדל”ן (“השירותים”).

האתר הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים באתר פלטפורמה נוחה ובטוחה לקבלת מידע אודות השירותים המוצעים על ידי המשרד, צוות המשרד ופרויקטים שטופלו על ידי המשרד.

כמו כן, ניתן למצוא באתר מגוון תכנים ומאמרים מקצועיים בתחום הנדל”ן והמשפט (“התכנים”).

1. השימוש באתר:

1.1.תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד
(״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת
טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת
האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות
הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה
באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו
(״התקנון״)

1.2.במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפ ה העברית תגבר בכל
עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת

1.3.האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה
מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון “העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר
על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

1.4.הגלישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

1.5.האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי
נוחות בלבד.

2. קניין רוחני:

2.1.אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות,
מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב
(״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר
לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״IS AS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת,
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות
נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ “ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל
דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי
ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין,
ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

3. הצהרות משתמש:

3.1.בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך
הבלעדית; (2) הפרט ים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים
ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל
כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים
או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי
חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

3.2.האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים
שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

4.פעילות אסורה באתר:

4.1.אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות
פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי
האתר באופן ספציפי.

4.1.כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

4.2.1.לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא
אישור מראש ובכתב מהאתר;

4.2.2.לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

4.2.3.לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים
או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

4.2.4.לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים
או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.5.להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשי ו;

4.2.6.לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש
באתר;

4.2.7.לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או
שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

4.2.8.לנסות להתחזות לאדם אחר ;

4.2.9.להשתמש במידע שהתקבל ב אתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

4.2.10.להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

4.2.11.לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

4.2.12.להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

4.2.13.למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

4.2.14.להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, ,HTML ,PHP
JavaScript או קוד אחר;

4.2.15.להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר,
כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

4.2.16.בצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

4.2.17.להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

4.3.כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך
לשימוש באתר.

5. תוכן צדדים שלישיים:

5.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי “) וכן במאמרים, תמונות,
טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או
פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי
ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא א חראי לתוכן
של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל
תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן
של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן
של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

5.2.האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו
ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

6. ניהול האתר:

6.1.נו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית
כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה , לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות,
ללא הגבלה, דיווח על ה משתמש לרשויות אכיפת החוק; ( 3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות,
או להשבית (ככל שנית ן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול
דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל
על תפקודו התקין.

7. מדיניות פרטיות:

7.1.על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על

7.1.1.לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

7.1.2.תפעולו התקין של האתר;

7.1.3.לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

7.1.4.שיפור שירות הלקוחות של האתר;

7.1.5.ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

7.2.בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

7.2.1.כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה
גולש;

7.2.2.הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

7.2.3.שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן
שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח
של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;

7.2.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

7.3.אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס
אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

7.4.דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

7.4.1.לצבור מידע על לקוח ות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף
מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים, מפרסמים, רשתות חברתיות כגון פייסבוק,
אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

7.4.2.לפתח ולתחזק את האתר;

7.4.3.לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה
ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים
וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה
בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע
אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

7.5.לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים
להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

7.6.הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהאתר
לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי האתר או הזכות לבקש את מחיק ת המידע הנאסף עליך על
ידי האתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר
באמצעות פרטי ה התקשרות בתחתית התקנון.

8. הפרת זכויות יוצרים:

8.1.אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מ פר את זכויות
קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

9. סיום:

9.1.תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ,
האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות),
מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך
בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי
להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

10.1.האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול
דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

10.2.האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות
כאמור.

10.3.האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה
וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים,
תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי
מספקיו.

11. השירותים המוצגים באתר:

11.1.השירותים המסופקים על ידי המשרד יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

11.2.האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.

11.3.האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף
עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

11.4.אופן הצגת השירותים באתר הינו על -פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

11.5.לקבלת פרטים נוספים והתקשרות ניתן להשאיר באתר פנייה או ליצור קשר באמצעות פרטי
ההתקשרות המוצגים באתר ובסוף תקנון זה.

12. אחריות האתר:

12.1.התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS(, ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם
ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין
תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על
אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

12.2. המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו
מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או
יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא י ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה
שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים;
(2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר;
(4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

12.3.אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לשום
נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או
בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

12.4.התכנים המוצגים באתר הם אינפורמטיביים וכלליים, ומובאים ככלי ללימוד עצמי ולהעשרה
בלבד, ואינם מתאימים לכל מקרה ומקרה.

12.5.האמור באתר וב תכנים המוצגים באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי ו/או חוות דעת
משפטית, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד.
כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

12.6.כמו כן, יובהר כי אין באמור באתר משום הצעה, שידול ו/או קשירת קשר עסקי ו/או יצירת יחסי
עו”ד- לקוח.

13. סמכות שיפוט:

13.1.על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי
ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

13.2.לבתי המשפט במחוז הדרום תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון
ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

14. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

14.1.האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל
הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר
בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

15. שונות:

15.1.תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של
זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה.
האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

15.2.במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו,
לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

16. צרו קשר:

16.1.האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות
ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי
הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים
הבאים:
כתובת: הגדוד העברי 5, אשדוד;
טלפון: 08-8679910;
פקס: 08-8679920;
דוא”ל: Eli@elihaddad.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: ינואר 2024